Portretartikel, dubbelinterview, rondetafelgesprek, advertorial

Hoe geloofwaardig is een bedrijfsreportage waarin u zelf vertelt hoe goed uw bedrijf, product of service is? Hoe voorkomt u het ‘Wij van WC-eend’ effect? Beproefde methodes zijn portretartikelen, dubbelinterviews en rondetafelgesprekken. Daarin komen zowel u als uw klanten, relaties of medewerkers aan het woord.

Dubbelinterview als bedrijfsreportage

Als interviewende tekstschrijver stimuleer ik dat in een functioneel en positief verhaal aanbevelingen worden uitgesproken. Aanbevelingen door uw relaties in corporate-, sponsored- of special interest magazines en nieuwsbrieven zijn uw beste reclame.

Persoonlijk interview; een portret

Effectief is ook een portretartikel. Een redactioneel artikel in een magazine of bedrijfsblad dat volledig aan één persoon is gewijd. Voor zo’n portretartikel vormt het een-op-een interview een levendige basis. Ik zorg voor een vlotte schrijfstijl en helder taalgebruik,

Interview meerdere woordvoerders

Bij een rondetafelgesprek etaleren meerdere personen hun kennis en visie. De deelnemers gaan met elkaar in dialoog. Deze redactionele artikelen betreffen kansen, bedreigingen, problemen en vooral oplossingen. Als onafhankelijke tekstschrijver ben ik tevens uw neutrale gespreksleider.

Van free publicity naar advertorials

Nieuwswaarde is het belangrijkste criterium om gratis publiciteit te krijgen in kranten en tijdschriften. Lukt dat niet, dan kunt u advertorial-ruimte kopen. Advertenties die op redactionele artikelen lijken. Betaalde mediaruimte dus alle bedrijfs- of marketingitems kan ik in uw tekst verwerken. Ook een evenementenverslag. Ik formuleer de tekst conform het door u gewenste imago en leg de accenten waar u deze wenst.

Respect voor off-the-record

Mijn werkwijze is secuur. Tijdens interviews en gesprekken ligt mijn voicerecorder op tafel. Zo weet iedereen dat alle uitspraken worden gehoord. Ik respecteer het ‘off the record’ principe en de tekst wordt ter controle en bijsturing aan alle geïnterviewden voorgelegd. Nadat allen akkoord zijn, gaat de definitieve tekst naar u of de uitgever.

Ervaren onafhankelijke tekstschrijver

Ik schrijf artikelen en andere teksten voor papieren en digitale media van bedrijven, uitgeverijen, overheden en ondernemersverenigingen. Met mijn kennis van corporate- en marketingcommunicatie begrijp ik snel uw inhoudsbriefing. Benut ook mijn onafhankelijke positie en jarenlange ervaring als tekstschrijver. Neem contact op.


Teksten met impact
voor een gewenst imago

 • Redactionele artikelen
 • Bedrijfspresentaties
 • (klant)Interviews
 • Nieuwsbrieven
 • website-teksten
 • Persberichten
 • Columns en blogs
 • Reclame en promotie

Graag schrijf ik uw teksten

 • SLEE Communicatie
 • Tormentil 24
 • 2631 DD Nootdorp
 • 015-3107677 / 06-22377556
 • info@slee.nl
Tekstschrijven en communicatieadvies